top of page

                                   Over Paul Jansen

 

Kunstschilder Paul Jansen, geboren in Groningen (1960) begon zijn artistieke carriere als fotograaf, en een zekere invloed van de fotografie is vandaag de dag nog terug te zien in zijn schilderijen. Vooral de eigenzinnige composities en het extreme kaderen die de koeienportretten van Jansen karakteriseren zijn hiervan een goed voorbeeld.

De koe is reeds vele jaren het belangrijkste thema in het werk van Paul Jansen. De kunstenaar is vooral gefascineerd door de wonderlijke en soms absurde vormen van dit dier.

In tegenstelling tot de veeschilders van vorige eeuwen, waarbij het vee als onderdeel c.q. verfraaiing van het landschap fungeerde, plaatst Jansen de koe zo ver op de voorgrond dat er meestal geen plaats meer is voor het landschap.

Sommige koeienportretten doen haast abstract aan door de kleur en vlakheid die Jansen aan de restvormen geeft. De kop van de koe wordt dan ook zo in het vlak geplaatst dat deze restvorm zo interessant mogelijk wordt. De koeien zijn zo tastbaar geschilderd dat de kop van de koe soms letterlijk en figuurlijk uit het kader van de lijst steekt.

Hij schildert de koe als individu met een eigen ziel en een eigen persoonlijkheid. 

                                               About Paul Jansen

Painter Paul Jansen, born in Groningen (1960) started his artistic career as a photographer, and a certain influence of Photography can still be seen in his paintings today. The idiosyncratic compositions and the extreme way of framing that characterize his cow portraits are a good example of this.

The cow has been for many years the most important theme in Paul's work. The artist is particularly fascinated by the wonderful and sometimes absurd forms of this animal. What attracts him the most in his subjects are the earthly and curious nature of the cow.

In contrast to the cattle painters of previous centuries, in wich the cattle acted as part or beautification of the landscape, Paul gives the cow the leading role in his paintings in wich the landscape hardly plays a role, or even disappears altogether. His models are brought forward so lifelike that they seem to come out of the frame, literally and figuratively. He paints the cow as an individual with its own soul and personality. No two are the same.

Paul paints on board with oil paint. The painting is constructed in several layers to achieve the deepest possible tone. The cows of Paul Jansen show a large variety of colors in black and white, with the eyes and wet nose as the main eye-catcher.

 

 

bottom of page